• Úvod
  • Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Zde průběžně doplňujeme různé otázky a odpovědi

PCR pozitivní osoby

  • Je PCR pozitivní osoba infekční pro své okolí i po deseti dnech?

    DNA diagnostika je používána místo kultivace virů pro vyšší senzitivitu od devadesátých let 20. století, tedy více než 30 let, a to z důvodu, že kultivační vyšetření virů bylo nespolehlivé, málo citlivé, drahé a zdlouhavé. Do minulého roku nikdo nepokládal PCR pozitivní výsledek při detekci kteréhokoliv viru za detekci jakéhosi zbytku neinfekčního viru. Bohužel nutno konstatovat, že po deseti dnech od nákazy pokud je člověk PCR pozitivní, může vylučovat infekční viry. V recenzované práci ve vysoce prestižním mezinárodním časopisu Clinical Microbiology and Infection byla publikována práce, která popisuje infekčnost viru ze slin, moče a stolice 11 -15 dnů od onemocnění (Jeong HW, Kim SM, Kim HS, et al. Viable SARS-CoV-2 in various specimens from COVID-19 patients. Clin Microbiol Infect. 2020;26(11):1520-1524. doi:10.1016/j.cmi.2020.07.020). Proto doporučujeme obrnit se trpělivostí a zachovávat všechna pravidla proti šíření viru dokud PCR výsledek zůstává pozitivní.

Osoby, které prodělaly COVID19

  • Pokud jsem prodělal/a COVID19, jsem chráněn/a před další infekcí?

    Dle výsledků současných studií je většina osob, která prodělala nákazu koronavirem SARS-CoV-2 chráněna před další infekcí koronavirem minimálně 6 měsíců. Ochrana ale není stoprocentní a člověk se může nakazit znovu i po několika týdnech od doléčení z předchozí infekce SARS-CoV-2. Jako vodítko k posouzení stavu imunity proti koronaviru slouží mimo jiné i testování na přítomnost protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2. Pro přesnější diagnostiku se doporučuje provedení souběžné detekce protilátek IgM i IgG  ideálně přesnou laboratorní metodou.

Chcete se nechat otestovat ?

Naše odběrové centrum se nachází na adrese
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
Rokycanova 4437/5
Brno-Židenice, 61500
Kliknutím do některého z boxů níže se můžete objednat na odběr a otestování:

Testování protilátek COVID-19 PCR testování SARS-CoV-2

www.e-gene.cz