• Úvod
  • Odběrové centrum Elisabeth Pharmacon

Odběrové centrum Elisabeth Pharmacon

Naše odběrové centrum je bez nadsázky nejmodernějším a nejbezpečnějším odběrovým centrem v České republice. Konstrukce odběrového centra je dílem několika odborníků a techniků, kteří pod vedením prof. Omara Šerého vytvořili bezpečné místo pro různé typy odběrů.

Základem je výkonná vzduchotechnika, která na začátku i konci obsahuje tzv. HEPA filtry a způsobuje v celém oděrovém centru stálé proudění a výměnu vzduchu. Celým zařízením proteče za hodinu tisíc metrů krychlových vzduchu. Zařízení je průchozí a brání tak vzájemné kontaminaci klientů. Všechny povrchy v buňkách jsou z plastů a jsou pravidelně dezinfikovány speciálním zařízením vytvářejícím aerosoly dezinfekce. Zařízení bylo zkontrolováno a jeho provoz byl schválen pracovnicemi Krajské hygienické stanice v Brně. Klienti se uvnitř centra nemusejí dotýkat žádných povrchů ani klik. V centru pracuje speciálně vyškolený zdravotnický personál, který má zkušenosti s tisíci odběrů. Před každým odběrem si zdravotnický pracovník natáhne vždy nové vyšetřovací rukavice, aby bránil jakékoliv kontaminaci. Veškerý provoz a objednávkový systém je zcela plně automatizovaný a řízený softwarem, který byl implementován také do laboratorního systému již v dubnu 2020. Vzorky nejsou nikam odváženy a jsou zpracovávány přímo v budově za odběrovým centrem, což značně urychluje zpracování výsledků. Software každému klientovi přiřazuje unikátní laboratorní kód, pod kterým je vzorek v laboratoři zpracováván, a všechny postupy jsou neustále monitorovány. Vzorky nejsou popisovány ručně, ale mají unikátní kód, který je čten v laboratoři automatizovanou čtečkou kódů. Víme tedy, kdo, kdy a jak zpracovával každý vzorek. Veškeré postupy v laboratoři jsou zavedeny pod systémem kontroly kvality ISO a jsou pravidelně monitorovány.

Chcete se nechat otestovat ?

Naše odběrové centrum se nachází na adrese
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
Rokycanova 4437/5
Brno-Židenice, 61500
Kliknutím do některého z boxů níže se můžete objednat na odběr a otestování:

Testování protilátek COVID-19 PCR testování SARS-CoV-2

www.e-gene.cz