• Úvod
  • PCR testy v našem odběrovém centru

PCR testy v našem odběrovém centru

PCR testy neboli DNA diagnostiku, které v našem odběrovém centru používáme, jsou založeny na metodě RealTime PCR.

Pro diagnostiku koronavirů používáme soupravu EliGene® COVID19 Triple RIC RT kit, kterou jsme v našich laboratořích sami vyvinuli, certifikovali, vyrábíme ji a vyvážíme do celého světa. Proto vám můžeme kdykoliv garantovat veškeré informace o testech PCR, které provádíme, protože o nich víme skutečně všechno.

Při PCR diagnostice stanovujeme koncentraci koronaviru SARS-CoV-2 a podle ní určujeme, zda je vzorek pozitivní, slabě pozitivní, nebo silně pozitivní. Odečítání výsledku neprovádí pouze software, ale každý vzorek je zvlášť vyhodnocován specialistou na DNA diagnostiku, kdy je hodnocena nejen hodnota Ct, ale průběh křivky. Proto, pokud stanovíme vzorek jako pozitivní, je na náš výsledek spolehnutí.

Souprava detekuje ve virovém genomu více míst, takže získáváme spolehlivý výsledek.

Současně prováděné testy PCR na koronavirus v našem odběrovém centru zahrnují analýzu celkem sedmi typů a podtypů virů: viru SARS-CoV-2, chřipkového viru typu A (podtypy H1N1, H3N2, H5N1), chřipkového viru typu B, respiračního syncytiálního viru A a respiračního syncytiálního viru B. Používáme technologii detekce vyvinutou společností Elisabeth Pharmacon, která umožňuje přesnou a citlivou diagnostiku všech sedmi uvedených patogenů.

Naše soupravy pravidelně prověřujeme, zda detekují také všechny varianty viru SARS-CoV-2, tedy i ty mutované. Prověřili jsme naposledy 3.11.2021, že naše PCR testy zachycují veškeré varianty koronaviru - alfa, beta a delta.

DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. DNA test nezjistí, zda člověk byl infekční např. před měsícem. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů SARS-CoV-2 v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. Při podezření na nákazu, kdy je DNA výsledek z prvního vyšetření negativní, se doporučuje provést ještě jedno vyšetření za 48 hodin nebo později.

Chcete se nechat otestovat ?

Naše odběrové centrum se nachází na adrese
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
Rokycanova 4437/5
Brno-Židenice, 61500
Kliknutím do některého z boxů níže se můžete objednat na odběr a otestování:

Testování protilátek COVID-19 PCR testování SARS-CoV-2

www.e-gene.cz